นรภัทร ภาบรรจงจิตต์ (ครูเอิร์ธ)

สอนขลุ่ยไทย ขลุ่ยไทยร่วมสมัย และ ดนตรีสากล

มีขลุ่ยที่ QC แล้วแบรนด์ของผมจำหน่ายสำหรับนักเรียน

พร้อมซองใส่ขลุ่ยสวยงาม (สามารถสั่งล่วงหน้าได้)

มีงานแสดงให้นักเรียนที่อยากหาโอกาสการแสดงฟรี ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

01/

เข็มรางวัลพระราชทานและประกาศนียบัตร

โครงการเยาวชนดีเด่นต้นแบบเฉลิมพระเกียยรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

03/

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ตัวแทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าประกวดวงดนตรีไทยร่วมสมัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ซึ่งจัดโดย Yamaha ในตำแหน่งกลองชุด

02/

ร่วมประกวดวงโยธวาทิตโลก ณ เมืองเจจู ประเทศเกาหลีใต้

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ตัวแทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าประกวดวงดนตรีไทยร่วมสมัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ซึ่งจัดโดย Yamaha ในตำแหน่งกลองชุด

04/

ร่วมประกวดวงโยธวาทิตโลก ณ เมืองเจจู ประเทศเกาหลีใต้

  • ร่วมประกวดวงโยธวาทิตโลก ณ เมืองเจจู ประเทศเกาหลีใต้ ในตำแหน่งเฟรนช์ฮอร์น รางวัลที่ได้รับ ได้แก่

  • Award for First Prize in Finals

  • Award for Special Prize in Finals

  • Award for First Prize Preliminary in Division I

 

Beginner

6,000

Tell people more about the services you offer. Add your own content here.

Professional

8,000

Tell people more about the services you offer. Add your own content here.

Relax

6,000

Tell people more about the services you offer. Add your own content here.

Turbo

7,000

Tell people more about the services you offer. Add your own content here.

Intensive

6,000

Tell people more about the services you offer. Add your own content here.

สนใจเรียน

ติดต่อได้ที่ Line@